55 Jair “Santisteban Brother” Santisteban (Jah-Ear) (San-Tis-T-Bon)

#
55
Name
Jair "Santisteban Brother" Santisteban (Jah-Ear) (San-Tis-T-Bon)
Position
DL/OL
Current Team
NJ Animals